Tilsettingsutvalg

Tilsettingsutvalget (TU) behandler saker som gjelder kunngjøring av og tilsetting i hoved- og bistilling som professor, førsteamanuensis og forskere, samt opprykk til professor. TU innstiller til universitetsstyrets tilsettingsutvalg i saker som gjelder kunngjøring og tilsetting av professor for faglig ledelse og i saker som gjelder tilsetting i professorat uten utlysning (kallelse).

Medlemmer

  Medlem/representant Varamedlem/-representant
Leder Morten Dæhlen Solveig Kristensen
Vitenskapelig tilsatte

Einar Uggerud

Susanne Viefers

 Anders Malthe-Sørenssen

Teknisk/adm. tilsatte

Tove Larsen

1. vara Espen Trondsen

2. vara Mari Helén Varøy

Studentrepresentant

Oskar Iveland

 

Møteplan vår 2019

Sted: Backspace (V245), Fysikkbygningen 2. etg.
Tid: kl. 10.00 (hvis ikke annet er nevnt i innkallingen)

Møtedato                       Frist innlevering

Torsdag 8. august

25.juli

Onsdag 28. august

14. august
Onsdag 11. september 28. august
Onsdag 25. september 11. september
Onsdag 16. oktober 2. oktober
Onsdag 30. oktober 16. oktober
Tirsdag 12. november kl. 13.00 30. oktober
Onsdag 27. november 13. november
Onsdag 11. desember 27. november
 
Hvis det blir nødvendig å omberamme, innkalle til ekstraordinære møter, eller eventuelt å sløyfe møter, vil dette bli meddelt senest én uke i forveien Saker som skal behandles på de ordinære møter må være personalseksjonen i hende senest onsdag to uker før møtet skal finne sted.

Saker som sendes inn for sent vil bli utsatt til et senere møte, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter.

Ved forfall gir den enkelte selv beskjed til sitt varamedlem!

Publisert 6. juli 2016 10:51 - Sist endra 29. okt. 2019 10:10