Samarbeid med MN-fakultetet

Forskningssamarbeid

MN-fakultet har langsiktig forpliktende avtaler med samarbeidspartnere innen forskning og næringsliv.

Undervisningssamarbeid

  • Forskerskoler
  • Gründerskolen
  • CCSE - Centre for Computing in Science Education
  • KURT - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

Tilbud til skoler

  • Skolebesøk fra MN-fakultetet
  • ENT3R - et studentdrevet motivasjonsprogram
  • Ungforsk - fakultets bidrag til Forskningsdagene, Norges årlige landsomfattende forskningsfestival.
  • Skolelaboratoriene
  • En dag på Observatoriet for Oslos 4. og 7. klassinger
  • Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT)