English version of this page

Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT)

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet.

Samarbeidende fagmiljøer

ProFag

Etterutdanning for lærere i programmering innen biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Sammen styrker og videreutvikler vi realfagene!

Etter- og videreutdanning

Fagene er i stadig endring. Få faglig påfyll og økt kompetanse hos oss.

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole: