Etterarbeid 7. trinn

Undervisningsopplegg

Vi har utarbeidet et undervisningsopplegg som dere kan bruke etter besøket på Observatoriet. Oppgavene kan dere bruke som en del av et annet opplegg, eller de kan i sin helhet brukes i en prosjektuke:

Facebookside

Følg med på Facebooksiden vår https://www.facebook.com/Observatoriet

Siden kan gjerne brukes i undervisningen. Her legger vi ut relevant faglig informasjon, og siden er åpen også for de som ikke har en profil på Facebook

Evaluering

Vil du være så snill å sette av 5 minutter til å svare på noen spørsmål i evalueringsskjema? Det vil være til stor hjelp for oss!

Etter hvert semester utarbeider vi en evalueringsrapport til oppdragsgiverne våre. Det viktig at vi får inn flest mulig evalueringer, slik at rapporten baserer seg på et solid grunnlag.

Mer informasjon om Observatoriet

Det er laget en digital fortelling om Det skjulte rommet på Observatoriet som dere kan vise til klassen. Det ligger også en del annen informasjon om Observatoriet på nettsidene til Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV).

Publisert 31. mai 2013 18:29 - Sist endra 8. nov. 2016 14:53