Elektromagnetisme og optikk

Fevzi studerer fysikk og holder foredrag om kreftene som påvirker oss. Hva oppfatter vi egentlig  i hverdagen?

Fevzi i det fri med briller

I foredraget ønsker Fevzi å gi elevene en forståelse av hvor relevant fysikken er i virkeligheten. Fysikkens prinsipper og lover er overalt rundt oss og det hjelper oss med å forklare de mest basale spørsmålet - hvorfor er ting som det er? Elevene får en rask innføring i elektromagnetisme og optikk, som forklarer hovedprinsippet bak hva det er vi oppfatter med våre sanser i hverdagen.

Foredraget dreier seg om hvilke fundamentale krefter vi har i fysikken, med spesielt fokus på den elektromagnetiske kraften. Vi viser noen eksempler på hva som menes med kraft, felt og potensial, og den elektromagnetiske kraften sammenliknes med gravitasjonskraften for å belyse likheter og ulikheter.

I tillegg ser vi på noen praktiske eksempler på hvordan programmering kan brukes i realfag for å simulere virkeligheten.  Optikk passer også naturlig inn i dette emne, med litt enkel geometrisk optikk og  anvendelser av optikk og optiske fenomen.  

Målgruppe: Foredraget passer best for fysikk 1- og 2-elever, men kan også tilpasses naturfag på videregående skole. 
 

Bestill skolebesøk

Publisert 23. jan. 2020 09:48 - Sist endra 3. feb. 2020 13:36