Naturkatastrofer – hvordan håndtere klimautviklingen

Ingrid holder foredrag om naturkatastrofer og hva slags kunnskap vi trenger for å håndtere klimaendringene.

Med kvikkleire som eksempel viser Ingrid hvordan programmering kan brukes som hjelpemiddel til å løse stabilitetsberegninger, samt utføre et forsøk for å demonstrere kvikkleiras fysiske egenskaper.Ingrid tar klassen med inn i en ingeniørs hverdag, der både fysiske vurderinger og beregninger viktige. Fra et geologisk perspektiv viser hun hvordan programmering er et allsidig og nyttig hjelpemiddel, og hvorfor det er en viktig del av fremtiden.  

Foredraget passer spesielt godt for matematikk R1, og kan tilpasses for klasser i T-matematikk, R2, Geografi, Geo 1 og Geo 2. 

 

Bestill skolebesøk

Publisert 8. jan. 2020 14:04 - Sist endra 21. jan. 2020 13:34