Programmering i realfag

Lær informatikk og programmering gjennom et skreddersydd opplegg for ditt fag. 

 

Programmering er en ferdighet samfunnet har stort behov for når vi skal løse fremtidens store utfordringer. Ved UiO starter alle realfagstudenter med programmering fra dag 1, enten de studerer biovitenskap eller fysikk. Nå kan du vise elevene dine nytten av å kunne programmere innen ditt fagfelt!

Vi tilbyr et kurs som består av to deler. Første del er en generell introduksjon til programmering. Denne delen holder læreren for klassen før vi kommer på besøk. Du får god hjelp fra oss. Del to er et caseorientert foredrag der elevene bruker programmering til å løse oppgaver knyttet opp mot kompetansemålene i faget.

Opplegget kan tilpasses alle realfag, som biologi, kjemi, matematikk og IT. Elevene får se nytten av programmeringskompetanse kombinert med andre fagfelt enn informatikk. 

Tidsbruk:

Generell introduksjon: 2 skoletimer dersom klassen ikke har noe forhåndskunnskap. Noe kortere dersom elevene har programmeringserfaring.

Casedelen: 2 skoletimer

Bestill skolebesøk

Publisert 24. jan. 2019 09:58 - Sist endra 3. sep. 2019 14:02