Hva kan du gjøre med matematikk? 

Mange studier krever at du tar t-matte, etterfulgt av mer matte. Grunnen er at matematikk er dronningen over realfagene – deres felles språk. Kan du dette språket, har du nøkkelen til å bli en virkelig god problemløser som kan hjelpe til på mange arenaer. 

snakke med student, p-matte, t-matte, klassens time, realfag

Hva handler ditt mattevalg om? Er det motivasjon og selvtillit som skal til for at du skal velge T-matte det første år i videregående? Mange velger P-matte fordi de føler at de ikke er flinke nok. I dette foredraget bruker Vidar sin egen historie fra videregående. Han vil motivere elevene til å holde flest mulig dører åpne hvis du er usikker på hva du skal bli.

I sitt foredrag tar Vidar klassen med til en situasjon der bred kompetanse er nødvendig – et scenario der en tornado har ødelagt et lokalsamfunn. Hva slags realister og teknologer trengs i en slik sammenheng, og hvordan blir man en som kan løse slike vanskelige utfordringer?

Opplegget er tilpasset Klassens time og faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. 

Bestill besøk

Publisert 24. jan. 2020 15:22 - Sist endra 29. jan. 2020 11:37