Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT)

Lærer underviser student

Foto: © UiO/Anders Lien

Kompetansesenteret er et nettverk med Skolelaboratoriene og de skolerettede undervisningsmiljøene ved fakultetet i samarbeid med Naturfagsenteret. Vi bidrar til kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet.

Sentrale oppgaver

  • kompetanseheving av lærere
  • utdanning av lektorer
  • fagdager for skoleelever
  • undervisningskvalitet
  • forskning på undervisning 

 

 

Medlemmer

Arrangementer

16. aug. 2018 09:00 - 12:30 , Sophus Lies auditorium
17. aug. 2018 09:15 - 12:00 , Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus
24. okt. 2018 - 27. okt. 2018 , Bergen