Utdanningsstrategi for MN-fakultetet

Visjon: Våre studenter skal lykkes faglig og profesjonelt.

Mål 1: Fakultetet skal gi landets beste realfaglige utdanning på universitetsnivå.

Det vil si at:

 • Undervisningen skal gis av aktive forskere.
 • Studentene skal eksponeres for forskning gjennom hele utdanningen.
 • Utdanningen skal utnytte bredden i fakultetes fagportefølje på tvers av disiplinene.
 • Undervisningen skal bygge på nyere kunnskap om læring.
 • Utdanningen skal gi studentene en god fagetisk holdning.
 • Lærere og studenter skal utvise en høy HMS standard i sitt arbeid.
 • Formidling og utadrettet virksomhet skal ha en naturlig plass i utdanningen.

Mål 2: Fakultetet skal ha en undervisningskultur  som gir et godt og stimulerende læringsmiljø.

Det vil si at:

 • Undervisning skal ha samme anerkjennelse som forskning.
 • Fakultetet skal ha engasjerte og innovative lærerkrefter.
 • Studentene skal føle trygghet og tilhørighet til fag og enhet.
 • Fakultetet skal gi tilpasset undervisning som inspirerer hver student til å nå sine mål.
 • Studentene skal bidra aktivt til utdanningen.

Mål 3: Fakultetet skal gi en grunnleggende, robust og fremtidsrettet utdanning.

Det vil si at:

 • Våre studenter skal kunne hevde seg faglig i et globalt kunnskapssamfunn.
 • Våre studenter skal danne rekrutteringsgrunnlaget for morgendagens toppforskningsmiljøer.
 • Fakultetet skal ha undervisningsmiljøer som er internasjonalt ledende.
 • Våre studenter skal danne rekrutteringsgrunnlaget for morgendagens realfaglige ledere i arbeidslivet.
 • Utdanningen skal utformes i dialog med samfunnet

Mål 4: Bedre rekruttering til realfagene og gjennomføring av studiene.

Det vil si at:

 • Utdanningstilbudet vårt må sikre en god nasjonal og internasjonal rekruttering til realfag
 • Utdanningstilbudet vårt må motivere de beste til å studere ved UiO
 • Koplingen mellom studievalg og studiemål skal være tydelig
 • Hoveddelen av studentene som velger vår utdanning skal fullføre
Publisert 25. jan. 2012 09:24 - Sist endra 2. sep. 2019 14:53