Personer med emneord «Batterier»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anders Brennhagen Brennhagen, Anders Stipendiat +47 46947610 46947610 anders.brennhagen@smn.uio.no Batterier, Nanoteknologi, Elektrokjemi
Bilde av Rasmus Vester Thøgersen Thøgersen, Rasmus Vester Stipendiat +47 90182759 901 82 759 r.v.thogersen@kjemi.uio.no Batterier, katoder, DFT, strukturkjemi