Personer med emneord «Klima modeller»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Terje Koren Berntsen Berntsen, Terje Koren Professor +47 22858771 +47 66902153 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Klima-kjemi interaksjon, Klima modeller, Karbon-aerosoler