Personer med emneord «LENS»

Navn Telefon E-post Emneord
Rivas Gongora, David Postdoktor d.a.r.gongora@smn.uio.no LENS, SMN
Andreassen, Magnus Stipendiat magnus.andreassen@smn.uio.no LENS, SMN, SOLARIS
Bilde av Ylva Knausgård Hommedal Hommedal, Ylva Knausgård Stipendiat 47865275 y.k.hommedal@smn.uio.no SMN, LENS
Bilde av Augustinas Galeckas Galeckas, Augustinas Forsker +47 22852828 augustinas.galeckas@fys.uio.no SMN, LENS
Zacharaki, Eirini Forsker +47 22852827 eirini.zacharaki@fys.uio.no LENS, SMN, NorFab
Soltani, Nayereh Forsker nayereh.soltani@smn.uio.no SMN, LENS
Kjeldby, Snorre Braathen Stipendiat s.b.kjeldby@smn.uio.no LENS, SMN
Bilde av Simon Phillip Cooil Cooil, Simon Phillip Postdoktor s.p.cooil@fys.uio.no LENS, SMN
Bilde av Nicole Assmann Assmann, Nicole Stipendiat nicole.assmann@smn.uio.no SMN, LENS
Bilde av Aleksei Grigorev Grigorev, Aleksei Forsker aleksei.grigorev@fys.uio.no LENS, SMN
Bilde av Amanda Langørgen Langørgen, Amanda Stipendiat amanda.langorgen@smn.uio.no LENS, SMN
Bilde av Kjetil Karlsen Karlsen, Kjetil Stipendiat kjetil.karlsen@mn.uio.no SMN, LENS
Bilde av Kristin Hubred Nygård Nygård, Kristin Hubred Rådgiver +47 22852879 k.h.nygard@smn.uio.no SMN, TeamSMN, LENS, NorFab, Forskningsadministrasjon
Bilde av Mrutyunjay Nayak Nayak, Mrutyunjay Forsker mrutyunjay.nayak@smn.uio.no SMN, LENS
Alkauskas, Audrius Professor II audrius.alkauskas@smn.uio.no SMN, LENS
Razinkovas, Lukas Forsker lukas.razinkovas@smn.uio.no SMN, LENS
Ousdal, Erlend Lemva Stipendiat erlendou@student.matnat.uio.no LENS, SMN
Bergsbak, Ingvild Stipendiat ingvild.bergsbak@smn.uio.no SOLARIS, LENS, SMN, Solar Physics, Solfysikk, Solceller
Bilde av Andreas Rosnes Rosnes, Andreas Stipendiat +47 414 29 716 andreas.rosnes@smn.uio.no SMN, SOLARIS, SMN elektrokjemi, SMN strukturfysikk, Electrochemistry, Structure Physics, LENS
Linderälv, Christopher Forsker christopher.linderalv@smn.uio.no LENS, SMN, Halvlederfysikk