Personer med emneord «Personaladministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anne Margit Arntzen Arntzen, Anne Margit Administrativ leder +47-22857398 +47-90176081 A.M.Arntzen@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Personaladministrasjon, HMS, Økonomi, Strategi, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Budsjett, Forskningsadministrasjon
Bilde av Åshild Maria Eftevåg Eftevåg, Åshild Maria Kontorsjef +47 22854423 +47 40211930 (+47) 40211930 a.m.eftevag@ibv.uio.no Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring, Ansettelser
Bilde av Torunn Standal Guttormsen Guttormsen, Torunn Standal Seniorrådgiver +47 22854272 +47 47833848 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Bilde av Nina Holtan Holtan, Nina Rådgiver +47 22854424 +47 90044522 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Bilde av Solfrid Odnes Odnes, Solfrid Kontorsjef +47 22856586 +47 92406605 solfrid.odnes@farmasi.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS, Økonomistyring
Bilde av Ørjan Pretorius Pretorius, Ørjan Rådgiver +47 22856349 +47 91600818 orjan.pretorius@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Bilde av Yngvar Reichelt Reichelt, Yngvar Kontorsjef +47 22855883 +47 95877374 reichelt@math.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, Ansettelser, Økonomi, Strategi
Bilde av Therese Ringvold Ringvold, Therese HR rådgiver 22851606 therese.rinvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Bilde av Kristin Scheen Scheen, Kristin Kontorsjef +47-22842208 +47-97179983 kristin.scheen@its.uio.no Administrativ ledelse, Personaladministrasjon, HMS
Bilde av Elin Thoresen Thoresen, Elin Rådgiver +47 22857196 +47 95799460 elin.thoresen@mn.uio.no Ansettelser, Permisjoner, Personaladministrasjon
Bilde av Line Altern Halvorsen Valbø Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 +47 93661330 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan