Eva Michelsen Ekroll

Seniorrådgiver - Kommunikasjonsseksjonen
Bilde av Eva Michelsen Ekroll
English version of this page
Telefon +47 22854477
Mobiltelefon +47 97538447
Rom 3. etasje i Østfløyen
Brukernavn
Besøksadresse Fysikkbygningen Sem Sælands vei 24
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Arbeidsområder

  • Kommunikasjon
  • Samfunnskontakt
  • Kampanjar
  • Arrangementer

Arbeidserfaring 

2013-2016 Kommunikasjon- og PR. ansvarleg Rosa sløyfe-aksjonen
2015-2016 Konstituert dagleg leiar Brystkreftforeningen
2011-2015 Rådgjevar Brystkreftforeningen

2013-         Meddommar Borgarting lagmannsrett

Utdanning

2010 Juridiske emner, Universitetet i Oslo
2009 Samfunnsvitenskaplege emner, Universitetet i Oslo
2008-2009 Etterutdanning prosjektleiing og entreprenørskap, HiOA
2005-2008 Bachelor Medier og kommunikasjon, HiOA
2004-2005 Årseining samfunnsfag, Universitetet i Bergen 

Emneord: Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Rekruttering
Publisert 11. apr. 2016 14:50 - Sist endret 11. mars 2020 10:03