Kristin Vinje

Visedekan, innovasjon og samfunnskontakt
Bilde av Kristin Vinje
English version of this page
Telefon +47-22856705
Mobiltelefon +47 90037562 +47 90037562
Rom FysikkØ269
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0371 Oslo

Faglige interesser

Som visedekan med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt er det min oppgave å sørge for at fakultetets innovasjonsevne og vekselvirkning med samfunnet rundt styrkes.

Fakultetet skal, i samspill med hele Universitetet, yte betydelige bidrag til verdiskaping og kompetanseheving i samfunnet gjennom forskningsbasert innovasjonsaktivitet. Det innebærer at fakultetet skal være en aktiv part og initiativtaker i samarbeidet mellom fakultetet og samfunnet rundt, dvs næringsliv, forskningsinstitutter, organisasjoner og offentlig sektor. Det betyr også at fakultetet skal tilby emner om innovasjon og entreprenørskap i utdanningen på bachelor-, master- og phd-nivå.

Bakgrunn

Jeg har selv tatt min utdanning ved Universitetet i Oslo, der jeg tok en doktorgrad i 1994. Arbeidet ble utført ved Kjemisk institutt, i nært samarbeid med SI (Sintef) og med et års opphold ved Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech). Arbeidet dreide seg om å utvikle uorganiske katalysatorer til konvertering av naturgass og resulterte i dokrogradsavhandlingen med tittel "Aluminophosphate molecular sieves as potential catalysts for utilisation of natural gas".

Etter endt doktorgrad har jeg jobbet som forsker ved Sintef i flere år etterfulgt av en periode i Nærings- og handelsdepartementet, der jeg var avdelingsdirektør med ansvar for forskning og innovasjon. Jeg har jobbet som direktør ved Simula, der jeg blant annet var aktiv i etableringen av en egen forskerskole i nært samarbeid med næringslivet og Universitetet i Oslo. I 2009 ble jeg utnevnt til finansbyråd i Oslo, der jeg hadde det politiske ansvaret for Oslo kommunens budsjett og finansiering samt arbeidsgiveransvaret for over 50 000 medarbeidere. Fra 2013 til 2017 satt jeg på Stortinget for Høyre, der jeg var fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Arbeidserfaring

2013 –  2017   Stortingsrepresentant (H), fraksjonsleder i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen

2015 – 2015    Skolebyråd, Oslo kommune, (august og september)

2009 – 2013    Finansbyråd, Oslo kommune 

2007 – 2009    Direktør, Simula School of Research and Innovation 

2005 – 2007    Assisterende direktør, Simula Research Laboratory 

2002 – 2005    Avdelingsdirektør, Nærings‐ og handelsdepartementet 

1996 – 2002    Forsker/Gruppeleder, SINTEF Materialteknologi 

1994 – 1996    Postdoktor, Universitetet i Oslo (UiO) 

1989 – 1994    Doktorgradsstipendiat, UiO/Georgia Tech ‐ USA 

Verv

Styreleder i United World College Red Cross Nordic, 2017-dd

Styremedlem i Forskerfabrikken, 2016-dd

Styremedlem i Holmenkollen Skifestival (World Cup), 2014-dd

Styremedlem i Lyn Toppfotball, 2017-dd

Nestleder i Oslo Høyre, 2012‐dd

Innvalgt i Oslo bystyre (H), 2011‐2015 

Tillitsverv som finansbyråd (H), 2009-2013

Medlem av Oslo bystyre (H), 2007‐2011 

Medlem av Oslo Høyres hovedstyre, 2007‐dd 

Publikasjoner

Aluminophosphate molecular sieves as potential catalysts for utilisation of natural gas.

Kristin Vinje,

avlagt doktorgrad ved Kjemisk institutt, UiO, juni 1994

 

Zeolitten i ferrieritt : Syntese, struktur og karakterisering

Kristin Sørby (Vinje),

avlagt hovedfag ved Kjemisk institutt, UiO, desember 1988

 

Co-Hydrogenation Using Co-Catalysts on Surface Modified Silica Support

S Halvorsen, K Vinje, S Lofthus, IM Dahl,

Studies Surface Science and Catalysis, 1991 - Elsevier

 

High resolution transmission electron microscopy of aluminophosphatees; proposed structure for AlPO4-8

J. G. Ulan R. Szostak, K. Sørby ( = K. Vinje) and R. Gronsky in R. Sinclair, D. J. Smith and U. Dahmen (eds.), in High Resolution Electron Microscopy of Defect Materials, Vol 183, Materials Research Society, Pennesylvania, 1990, p. 317

 

Small pore VPI-5: Pore Blockage Due to Thermally Induced Stacking Disorders

K. Sørby ( = K. Vinje) R. Szostak, J. G. Ulan and R. Gronsky,

Catalysis Letters 6 (1990) 209

 

Organic-free VPI-5: Synthesis and characterization of AlPO4-H1

B. Duncan, R. Szostak, K. Sørby ( = K. Vinje) and J. G. Ulan

Catalysis Letters 7 (1990) 367

 

Stacking disorders in VPI-5 and AlPO4-8 and the related loss of adsorption capacity

K. Vinje, J. G. Ulan, R. Szostak and R. Gronsky,

Applied Catalysis, 72 (1991) 361

 

TEMPLATE-FREE SYNTHESIS OF THE ALUMINOPHOSPHATES H1 THROUGH H4

Duncan, B., Stocker, M., Gwinup, D., Szostak, R. and Vinje, K.

Bulletin De La Societe Chimique De France, Volume: 129, Issue: 1, 1992, 98.

 

Clear Solution Synthesis of AlPO4- Molecular Sieves

R. Szostak, B. Duncan, R. Aiello, A. Nastro, K. Vinje and K. P. Lillerud in M. Ocelli and H Robson (eds.),

Molecular Sieves, van Nostrand Reinhold, N.Y., 1992, p. 240

 

Synthesis and Characterisation of CoAPO-5 and -11 crystallised from a Clear homogenous solution

Kristin Vinje, Karl-Petter Lillerud, H. Fjellvåg, E. Gulbrandsen and Rosemarie Szostak

Poster presentation at ZMPC'93, Nagoya, Japan, August 1993

 

Synthesis and characterisation of SnAPO-5

Kristin Vinje and Karl Petter Lillerud,

Studies in Surface Science and Catalysis, Volume 84, 1994, Pages 227-234

 

Silanization of adhesively bonded aluminum alloy AA6060 with γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane. II. Stability in degrading environments

Bernt B. Johnsen, Kjell Olafsen, Aage Stori, Kristin Vinje,

Journal of Adhesion Science and Technology, 2003, 17, 9, 1283

 

Silanisation of adhesively bonded aluminium alloy AA6060 with γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane. I. Durability investigation

Bernt B. Johnsen, Kjell Olafsen, Aage Stori, Kristin Vinje,

Journal of Adhesion Science and Technology, 2002, 16, 14, 1931

 

Publisert 5. okt. 2017 15:45 - Sist endret 20. des. 2017 15:07