benedikn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Rapportering, Opplæring, Ekstern finansiering, Økonomi, Budsjett, Controlling, Økonomistyring
Publisert 22. mars 2012 09:10 - Sist endret 27. okt. 2017 13:09