Mari Smith

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

Prosjektøkonom for eksternfinansierte prosjekter ved Institutt for geofag. Prosjektøkonomene har ansvar for administrasjonen av instituttets prosjektportfølje, gjennom jevnlig kontakt med prosjektledere og instituttledelsen. Det daglige arbeidet omfatter:

  • Assistere prosjektledere i prosjektadministrasjon
  • Ansvar for arkivering av prosjektdokumentasjon
  • Budsjetteringer og kontroll av prosjektregnskap
  • Etablere, følge opp og avvikle prosjektkonti

Nåværende verv:

Bakgrunn

Samfunnsøkonom fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (NMBU).

 

Emneord: Prosjektøkonomi, Institutt for geofag
Publisert 13. okt. 2014 13:40 - Sist endret 3. nov. 2017 11:26