Else Marie Lingaas

Seniorrådgiver
Bilde av Else Marie Lingaas
English version of this page
Telefon 22856332
Mobiltelefon 48150590
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24 Fysikkbygning øst 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern0315 OSLO

 

Arbeidsområder

 • Likestilling og kjønnsbalanse
 • Ledelses- og organisasjonsutvikling
 • Prosjektleder for lederutviklingsprogrammet i FRONT 2 (Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology).
 • Etter- og videreutdanning (EVU)

Bakgrunn

 • Gjestelærer, Nansenskolen, 2018-
 • Lærer og inspektør, Nansenskolen, 2017-2018
 • Foreleser, Bjørknes Høyskole, 2013-2016
 • Forskningskonsulent, MN-fakultetet, 2011-2012
 • Forskningskonsulent, IFI, 2010-2011
 • Stipendiat i idéhistorie, UiO 2006-2010
 • Rådgiver, Statistisk sentralbyrå, 2001-2006
 • Prosjektleder for Partnerforum, UiO, 1999-2001
 • Cand.philol. i idéhistorie, 1999
Emneord: FRONT, kjønnsbalanse, likestilling, organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling, etter- og videreutdanning

Publikasjoner

 • Lingaas, Else Marie (2014). Humanismens nytte. Teori og praksis i renessansehumanismen – og i dagens humaniora. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Lingaas, Else Marie (2010). Giuseppe Mazzotta og renessansens prosjekt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 103–105.
 • Lingaas, Else Marie (2008). Imitating Plato. Textual Strategies in Marsilio Ficino's "Dell'Amore". I Bjørnstad, Hall (Red.), Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-333-2. s. 39–52.
 • Lingaas, Else Marie (2007). Guds by og det utvalgte folk. Profeti og politikk i Firenze på 1490-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 31–43.
 • Lingaas, Else Marie (2006). Faust, Tyskland og musikken. Det ondes dialektikk i Thomas Manns "Doktor Faustus". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 63–79.
 • Lingaas, Else Marie (1998). Adolf Bernhard Marx og musikkens idé. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 115–119.
 • Lingaas, Else Marie (1997). Tvetydighet og demoni. Om Wagner-henvisningene i Thomas Manns "Doktor Faustus". Ariadne. ISSN 1361-3197.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lingaas, Else Marie (2013). Vestens idehistorie bind II: Renessanse og reformasjon 1350-1600. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-7634-953-5. 292 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hodnebrug, Ina; Lingaas, Else Marie & Mørken, Knut Martin (2019). Samarbeid om utdanning mellom universiteter og høgskoler og næringslivet. Hvorfor? Hva fungerer? Hvor er utfordringene?
 • Lingaas, Else Marie (2015). Platonsk kjærlighet i renessansen. Salongen.no.
 • Lingaas, Else Marie (2014). "Feminisme i middelalderen". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Lingaas, Else Marie (2013). "Eros i renessansen". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 120–127.
 • Lingaas, Else Marie (2013). "Pico della Mirandola between Humanism and Scholasticism".
 • Lingaas, Else Marie (2013). "Ficino og Orfeus: Kjetterske hymner, suspekt kjærlighet og hedensk teologi i forsvaret for Platon".
 • Lingaas, Else Marie (2013). "Ibn Khaldun og renessansens historiesyn".
 • Lingaas, Else Marie (2012). "Divine Mysteries and Obscure Allegories: Ficino's Orphic-Platonic Method".
 • Lingaas, Else Marie (2012). "In the Shadow of Metaphors. Ficino and Renaissance Hermeneutics".
 • Lingaas, Else Marie (2011). "Un pomo dolce amaro" - Love and Death in Ficino's Interpretation of Orpheus.
 • Lingaas, Else Marie (2010). Renessansens verdensbilder. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842.
 • Lingaas, Else Marie (2010). Diktningens filosofi i det tidligmoderne. En samtale med Giuseppe Mazzotta. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 106–111.
 • Lingaas, Else Marie (2010). Ficino, Orpheus and the Power of Love.
 • Lingaas, Else Marie (2010). Renessansens Orfeus - helt eller anti-helt?
 • Lingaas, Else Marie (2009). Et florentinsk symposion. Imitasjon og innovasjon i Marsilio Ficinos kommentar til Platon.
 • Lingaas, Else Marie (2008). Sjelens og tekstens fragmenter. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 85–88.
 • Lingaas, Else Marie (2008). Ficino, Orfeus og tidlig-moderne intertekstualitet.
 • Lingaas, Else Marie (2007). Fra skjønnhetens historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 128–129.
 • Lingaas, Else Marie (2007). Beginning, Middle and End. The Significance of Orpheus in Marsilio Ficino's "De Amore".
 • Lingaas, Else Marie (2007). Imitating Plato. Textual Strategies in Marsilio Ficino's "Dell'Amore".
 • Lingaas, Else Marie (2006). From the Thracian Woods to the City of Florence. The Orphic Challenge of Love.
 • Lingaas, Else Marie (2006). Drømmen om naturen. Forestillingen om det opprinnelige i Glucks opera "Orfeo ed Euridice".
 • Lingaas, Else Marie (2006). Cosmic Creativity. Marsilio Ficino on Art, Beauty and Love.
 • Lingaas, Else Marie (2004). Med Orfeus som brobygger. Teologi og magi hos Marsilio Ficino.
 • Lingaas, Else Marie (2003). Jacob Burckhardt og antikkens overtro. Om Orfeus' rolle i den italienske renessansen.
 • Lingaas, Else Marie (2002). Musikkens mening. Om mulighetene for en musikalsk hermeneutikk.
 • Lingaas, Else Marie (1997). Tysklands pakt med Djevelen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lingaas, Else Marie (1997). Romantikken på vrangen. Det romantiske og det klassiske i Thomas Manns Faust.
 • Lingaas, Else Marie (1999). Tone og tanke. Tre fortolkninger av Beethovens 9. symfoni. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2014 15:26 - Sist endret 3. feb. 2022 10:56