Berit Reitan

Universitetslektor - Naturfagsenteret
Bilde av Berit Reitan
Mobiltelefon +47 97519428 97519428
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet NTNU Realfagbygget blokk C 2. etg. 7491 Trondheim
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Naturfag for yrkesfagelever, samarbeid mellom skole og arbeidsliv, kompetanseutvikling hos lærere. 

Arbeidsområder

 • Realfagsløyper
 • Lektor2
 • Naturfag for yrkesfagelever

Bakgrunn

Undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående skole.

Faglærer i naturfag  med mastergrad i naturfagdidaktikk

Emneord: Naturfagdidaktikk, kompetanseutvikling for lærere, Lektor2

Publikasjoner

 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten; Reitan, Berit & Erduran, Sibel (2022). Nature of science in science textbooks for vocational training in Norway. Research in Science & Technological Education. ISSN 0263-5143. doi: 10.1080/02635143.2022.2135498.
 • Korsager, Majken; Reitan, Berit; Dahl, Maria Gaare; Skår, Aud Ragnhild & Frøyland, Merethe (2022). The art of designing a professional development programme for teachers. Professional Development in Education. ISSN 1941-5257. doi: 10.1080/19415257.2022.2038234.
 • Nordby, Mette; Reitan, Berit & Jonsdottir, Gudrun (2019). To naturfaglærere og deres undervisning i naturfag for yrkesfagelever. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 15(1), s. 6–21. doi: 10.5617/nordina.5444. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordby, Mette; Reitan, Berit & Jonsdottir, Gudrun (2018). Naturfag for yrkesfagelever: Er det handlingsrom i læreplanen til å utforme relevant og yrkesrettet undervisning? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3). doi: 10.5617/adno.5636.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reitan, Berit & Korsager, Majken (2021). Argumentere for bærekraftig kosthold. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Knutsen, Bård & Reitan, Berit (2020). Vurdering, læringsstrategier og selvregulering.
 • Reitan, Berit & Voll, Liv Oddrun (2018). Yrkesretting av naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo & Braathen, Anette (2018). Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken? Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Reitan, Berit (2017). Kreativitet og innovasjon i yrkesfagene. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Reitan, Berit; Fooladi, Erik Cyrus & Håkansson, Tobias (2014). Blåbærtrio. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 28–29.
 • Håkansson, Tobias; Fooladi, Erik Cyrus & Reitan, Berit (2014). Grøt kokt på vitenskapelig vis - Mat og naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 30–33.
 • Reitan, Berit & Ervik, Hilde (2016). FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans. Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for opplæring i naturfag)..
 • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude & Olsen, Rolf Vegar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Utdanningsdirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. okt. 2019 08:13 - Sist endret 13. okt. 2021 09:01