Berit Reitan

Seniorkonsulent - Naturfagsenteret
Mobiltelefon 97519428
Brukernavn
Besøksadresse Skolelaboratoriet NTNU Realfagbygget blokk C 2. etg. 7491 Trondheim
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Naturfag for yrkesfagelever, samarbeid mellom skole og arbeidsliv, kompetanseutvikling hos lærere. 

Arbeidsområder

  • Realfagsløyper
  • Lektor2
  • Naturfag for yrkesfagelever

Bakgrunn

Undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående skole.

Faglærer i naturfag  med mastergrad i naturfagdidaktikk

Publikasjoner

  • Nordby, Mette; Reitan, Berit & Jonsdottir, Gudrun (2019). To naturfaglærere og deres undervisning i naturfag for yrkesfagelever. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  15(1), s 6- 21 . doi: 10.5617/nordina.5444
  • Nordby, Mette; Reitan, Berit & Jonsdottir, Gudrun (2018). Naturfag for yrkesfagelever: Er det handlingsrom i læreplanen til å utforme relevant og yrkesrettet undervisning?. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 24 . doi: 10.5617/adno.5636

Se alle arbeider i Cristin

  • Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo & Braathen, Anette (2018). Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
  • Reitan, Berit & Ervik, Hilde (2016). FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans.
  • Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning & Øren, Frode (2015). Naturfagene i norsk skole Anno 2015.
  • Håkansson, Tobias; Fooladi, Erik Cyrus & Reitan, Berit (2014). Grøt kokt på vitenskapelig vis - Mat og naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 30- 33 Vis sammendrag
  • Reitan, Berit; Fooladi, Erik Cyrus & Håkansson, Tobias (2014). Blåbærtrio. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 28- 29 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. okt. 2019 08:13 - Sist endret 28. okt. 2019 08:13