Aud Ragnhild Skår

Universitetslektor - Naturfagsenteret
Bilde av Aud Ragnhild Skår
English version of this page
Telefon +47 22857246
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Ressursutvikling og fagformidling på blant annet:

 • naturfag.no
 • realfagsloyper.no

Redaktør for tidsskriftet Naturfag.

Bakgrunn

Utdannet allmennlærer og cand.scient i biologi. Undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og lærerutdanning. 

Emneord: Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Bøe, Maria Vetleseter & Skår, Aud Ragnhild (2022). Nature of Science in Norway’s Recent Curricula Reform: Analysis of the Biology, Chemistry, and Physics Curricula. Science & Education. ISSN 0926-7220. doi: 10.1007/s11191-022-00399-z.
 • Korsager, Majken; Reitan, Berit; Dahl, Maria Gaare; Skår, Aud Ragnhild & Frøyland, Merethe (2022). The art of designing a professional development programme for teachers. Professional Development in Education. ISSN 1941-5257. doi: 10.1080/19415257.2022.2038234.
 • Danbolt, Niels Christian; Holmseth, Silvia; Skår, Aud Ragnhild; Lehre, Knut Petter Dæhlin & Furness, DN (2004). Glutamate Uptake and Transporters. I Ferrarese, Carlo & Beal, M.Flint (Red.), Excitotoxicity in Neurological Diseases . Springer. ISSN 978-1-4419-8959-8. s. 27–49.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hannisdal, Merete; Hannisdal, Andreas; Haugan, John; Synnes, Kari; Jensen, Inger Kristine & Skår, Aud Ragnhild (2008). Eureka! 10, Lærerens bok. Gyldendal forlag. ISBN 9788205334328. 390 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erlien, Wenche; Frøyland, Merethe; Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2022). Platetektonikk.
 • Skår, Aud Ragnhild (2022). Eksempler på utforskende naturfagundervisning.
 • Skår, Aud Ragnhild; Fiskum, Kirsten & Bøe, Maria Vetleseter (2021). Karbon.
 • Skår, Aud Ragnhild & Dahl, Maria Gaare (2021). Webinar om undervisningsopplegg for barnetrinnet.
 • Sørborg, Øystein & Skår, Aud Ragnhild (2021). Gentesting og etikk. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 56–57.
 • Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2021). Lage ein eteleg modell av ei celle. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 34–35.
 • Haug, Berit S; Sørborg, Øystein & Skår, Aud Ragnhild (2021). Korleis kan vi forklare om noko er levande eller ikkje? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 30–31.
 • Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe; Haug, Berit S; Sørborg, Øystein & Skår, Aud Ragnhild (2021). Meitemarkkasse og nedbryting. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 8–11.
 • Skår, Aud Ragnhild & Halvorsen, Lene Kristin (2020). Signalsystemene i kroppen.
 • Skår, Aud Ragnhild (2020). Oppgåver for livsmeistring. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 50–51.
 • Skår, Aud Ragnhild (2020). Kroppen som system. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 4–7.
 • Sørborg, Øystein & Skår, Aud Ragnhild (2019). Gentesting - Vitenprogram for Vg1.
 • Sørborg, Øystein; Skår, Aud Ragnhild & Erlien, Wenche (2019). Gentesting.
 • Skår, Aud Ragnhild & Dahl, Maria Gaare (2019). Digitale ressurser for dybdelæring i realfagene.
 • Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2018). Cella som system.
 • Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2018). Utforskende undervisningsopplegg om genteknologi .
 • Skår, Aud Ragnhild (2018). Å kommunisere med modellar. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 76–78.
 • Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild & Haug, Berit S (2018). Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 66–69.
 • Sørborg, Øystein; Voll, Liv Oddrun & Skår, Aud Ragnhild (2017). Elektroniske kommunikasjonssystem.
 • Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2017). Cella som system.
 • Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2017). Utforskende metoder i naturfag.
 • Skår, Aud Ragnhild; Sørborg, Øystein & Voll, Liv Oddrun (2017). Utforskende undervisning: • Cella som system • Elektroniske kommunikasjonssystemer .
 • Voll, Liv Oddrun; Skår, Aud Ragnhild & Sørborg, Øystein (2017). Internett – eit elektronisk kommunikasjonssystem. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 58–59.
 • Skår, Aud Ragnhild (2017). Den gode forteljinga. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 6–7.
 • Korsager, Majken & Skår, Aud Ragnhild (2017). Kreative presentasjonsformer. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 12–14.
 • Haug, Berit S & Skår, Aud Ragnhild (2016). Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag.
 • Skår, Aud Ragnhild (2016). Raske signal i kroppen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 72–74.
 • Skår, Aud Ragnhild (2016). Klokka i kroppen – den indre døgnklokka vår . Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 75–77.
 • Skår, Aud Ragnhild (2016). Observasjon over tid . Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 78–79.
 • Skår, Aud Ragnhild; Tusvik, Rim; Sørborg, Øystein; Voll, Liv Oddrun & Blaker, Vigdis (2015). Se lyset i teknologi og design.
 • Skår, Aud Ragnhild; Tusvik, Rim; Lund, Elise Matilde; Jolly, Linda & Tesfamichael, Alene (2015). Matnyttig og jordnært.
 • Skår, Aud Ragnhild & Tusvik, Rim (2015). Lysande skapningar. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 64–65.
 • Skår, Aud Ragnhild (2015). Kast eit blikk på synet. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 60–63.
 • Skår, Aud Ragnhild & Voll, Liv Oddrun (2015). Lyspærer. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 40–41.
 • Skår, Aud Ragnhild & Voll, Liv Oddrun (2015). Lys i teknologi og design. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 20–23.
 • Skår, Aud Ragnhild & Tusvik, Rim (2015). Av jord er du komen... Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 78–81.
 • Sørborg, Øystein; Skår, Aud Ragnhild & Tusvik, Rim (2015). Kompost – nedbryting på høggir. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 40–41.
 • Skår, Aud Ragnhild & Tusvik, Rim (2015). Ord om jord og jord i ord. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 10–11.
 • Skår, Aud Ragnhild (2014). Bruk av bestemmingsark. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 61–63.
 • Skår, Aud Ragnhild (2014). Forskarspiren, grunnleggande ferdigheiter og naturfagleg innhald går hand i hand. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 8–15.
 • Skår, Aud Ragnhild (2013). Aktivitetar med vatn: Farge i kaldt og varmt vatn Test av tusjar. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 61–62.
 • Voll, Liv Oddrun & Skår, Aud Ragnhild V K (2013). Lag elektrisk mygg.
 • Skår, Aud Ragnhild (2012). Produktanalyse og idéutvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Skår, Aud Ragnhild (2012). Berekraftig teknologi – teknologi for berekraft Det miljømedvitne mennesket. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–23.
 • Skår, Aud Ragnhild (2012). Et praktisk og engasjerende møte med teknologi. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 4–7.
 • Skår, Aud Ragnhild (2002). Lokalisering av glutamattransportører i hippocampus CA3 hos rotte. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. mars 2019 09:39 - Sist endret 16. des. 2019 09:24