Eldri Scheie

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Eldri Scheie
English version of this page
Telefon +47 22854209
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Utvikling og forskning innen ressurser, refleksjonsverktøy og lærerkurs i utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, tverrfaglighet, kritisk tenkning og kompetansehevende nettverksarbeid.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen)
 • Prosjektleder, etablert, ledet og utviklet kompetansehevende nettverk, innen utdanning og undervisning for bærekraftig utviling, for lærere og lærerutdanner i Den naturlgie skolesekken siden 2009.
 • Utviklet kompetansehevende kurs, refleksjonsverktøy og ressurser for lærere i utdanning og undervisning for bærekraftig utviling, tverrfaglighet og kritisk tenkning.
 • Prosjektleder, 2017 for “Nordisk modul for bærekraftig utvikling”, et nordisk samarbeid som var støttet av Nordisk ministerråd
 • Prosjektdeltaker i “Collaboration of schools and communities for sustainable development (CoDeS), COMENIUS multilateral network.
 • PhD i fotosenibilitet, Institutt for fôr og matvarehygiene, Veterinærinstituttet og Radiumhospitalet
 • Lektor i videregående skole, undervisning i naturfag, biologi, humanbiologi, kjemi og matematikk
 • Kurs i prosjektledelse, BI
 • Sivilingeniør i Bioteknologi, Institutt for kjemi, NTH/NTNU

Samarbeid

 • Førsteamanuensis Shelley Stromholt, private educational researcher on evaluation projects focused on sustainability, STEM, and environmental education teams for community-based organizations and higher education institutions in the United States. 
 • Førsteamanuensis Eli Munkebye, forsker og lærerutdanner, NTNU

 

Emneord: Utdanning for bærekraftig utvikling, Naturfagdidaktikk, Tverrfaglig, Kritisk tenkning
Publisert 13. juni 2019 09:48 - Sist endret 13. juni 2019 09:48