Ella Maria Cosmovici Idsøe

Professor - Naturfagsenteret
Bilde av Ella Maria Cosmovici Idsøe
English version of this page
Telefon +47 22845669
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Differensiering for elever med stort læringspotensial. Mobbing og konsekvenser av mobbing. Psykisk helse i skolen.

 

Bakgrunn

Ella Idsøe er utdannet som barnepsykolog men jobber i akademia som professor i pedagogisk psykologi ved Naturfag senteret ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger  Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

Mensaprisen for 2015

https://www.mensa.no/mensa/mensaprisen/
 

 

Samarbeid

Lesesenteret ved UIS

Læringsmiljøsenteret ved UIS

Matematikksenteret ved NTNU

 

Emneord: Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Læringspotensial og psykisk helse, I: Mirjam Harkestad Olsen & Kjell Skogen (red.),  Læringspotensial.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59812-9.  kapittel 5.  s 94 - 107
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Aktuelle utviklingstendenser innenfor talentutvikling og høybegavelse i Norge. Kognition & Pædagogik.  ISSN 0906-6225.  29(111&112), s 36- 42
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Skogen, Kjell (2019). Spesialpedagogikk for barn med stort læringspotensial, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  23.  s 570 - 584
 • Jensen, Maria Therese; Solheim, Oddny Judith & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Do you read me? Associations between perceived teacher emotional support, reader self‑concept, and reading achievement. Social Psychology of Education.  ISSN 1381-2890.  22(2), s 247- 266 . doi: 10.1007/s11218-018-9475-5
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 15 . doi: 10.1080/00313831.2018.1476406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (2016). Introduksjon til boka psykisk helse i skolen, I: Lars Edvin Bru; Ella Maria Cosmovici Idsøe & Klara Øverland (red.),  Psykisk helse i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026015.  Introduksjon.  s 15 - 27
 • Idsøe, Ella Maria C. (2016). The importance of social learning environment factors for affective well-being among students. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752.  21(2), s 155- 166 . doi: 10.1080/13632752.2015.1053695
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Bru, Lars Edvin & Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd., I: Lars Edvin Bru; Ella Maria Cosmovici Idsøe & Klara Øverland (red.),  Psykisk helse i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026015.  Kapittel 15.  s 291 - 298
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Idsøe, Thormod (2016). Mobbing i et traumeperspektiv, I: Lars Edvin Bru; Ella Maria Cosmovici Idsøe & Klara Øverland (red.),  Psykisk helse i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026015.  Kapittel 5.  s 109 - 124
 • Idsøe, Thormod; Dyregrov, Atle; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Nielsen, Morten Birkeland (2016). Bullying and PTSD symptoms in children and adolescents, In Colin R. Martin; Victor R. Preedy & Vinood B. Patel (ed.),  Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder.  Springer.  ISBN 978-3-319-08358-2.  Kap.1.  s 1 - 12
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Elever som allerede kan lese. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 59- 61
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Tilpasset opplæring for elever med stort akademisk potensial, I: Mette Bunting (red.),  Tilpasset opplæring- i forskning og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202419011.  8.  s 165 - 178
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Tvedt, Maren Stabel & Idsøe, Ella Maria C. (2013). Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole : psykometrisk vurdering av en nettbasert test. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  78(4), s 41- 54
 • Idsøe, Ella Maria C. & Cosmovici, Nicolae (2012). Complex trauma in children-neurobiological and psychopedagogical implications. Bulletin of Integrative Psychiatry.  ISSN 1453-7257.  54(3), s 21- 26

Se alle arbeider i Cristin

 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Barn med stort læringspotensial i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-62538-2.  128 s.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Roland, Pål (2017). Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202556129.  108 s.
 • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Øverland, Klara (red.) (2016). Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026015.  304 s.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41932-5.  184 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). How can academia create a transdisciplinary environment for sustainable development and what are the challenges?. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Motivasjon og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial.. Naturfag : tidsskrift for Nasjonalt nettverk for naturfag.  ISSN 1501-8601.  1(18), s 20- 24
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Om transdisiplinaritet som redskap i møtet med store utfordringer. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  42(3), s 12- 14
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2019). Psykisk helse og skolen sitt rolle.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Frøyland, Merethe & Idsøe, Thormod (2019). In-school science enrichment program for gifted children..
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial.
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?. [Video ].
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Vurdering for planlegging.
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen. [Video ].
 • Alfsvåg, Trude & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Barn med stort læringspotensial i barnehage og skole.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018, 27. februar). Barn med stort læringspotensial må ikke holdes igjien. [Internett].  Barnehage.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018, 29. januar). De evnerike barna går fortsatt for lut og kaldt vann. [Internett].  titan.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018, 01. juni). De flinkeste på skolen får ikke nok oppmerksomhet.  Drammens Tidende.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Det er ikke månen som lyser.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Høyt presterende elever.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018, 25. august). Jeg tror ikke at jeg er noe spesielt. Jeg bare lærer litt fortere enn andre..  Dagbladet.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Konsekvenser av mobbing i utviklingsperspektiv.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Talentsentre i realfag.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Mossige, Margunn; Alfsvåg, Trude; Mathiesen Gilje, Trine & Meland, Anne Maren (2018). Språkløyper- Elever med stort læringspotensial. [html ].
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici & Vinje, Kristin (2018). Jo visst skal vi satse på talentene!. Dagbladet på nett.
 • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod & Solberg, Mona Elin (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak..
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Det er ikke månen som lyser på himmelen! Et foredrag om barn som stiller mange spørsmål og krever mange svar..
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017, 13. november). Er barnet ditt en skikkelig stabeis? - Gratulerer!. [Internett].  KK.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017, 17. november). Evnerike barn kan ofte bli stemplet som «problematiske». [Internett].  kk.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Talentene trenger noe å strekke seg etter. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Talentsentre i realfag i fire byer-Norge.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Tilrettelegging for elever med stort læringspotensial i realfag.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2017). Å skape innovasjonsmuligheter og utforskning. Del II.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Brevik, Lisbeth M. & Munkebye, Rune (2017, 27. oktober). Kan du være så smart at det er et problem på skolen?. [Radio].  NRK P2 - EKKO.
 • Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Which school related consequences are associated with peer victimization?.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Akademisk talentutvikling.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Barn med psykososiale vansker.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Barn med psykososiale vansker i barnehagen.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). How teachers can turn around/ avoid underachivement among gifted students..
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Hva kan vi gjøre for elever med stort læringspotensial i matte?.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Hvem er eleven med stort læringspotensial?.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Kjennetegn ved elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Talent development in an egalitarian system. The case of Norway..
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). What about gifted education in Norway? A study on Norwegian teachers’ beliefs about gifted children and their education..
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Nosrati, Mona; Hermann, Stefan; Lohndal, Terje; Ulvund, Stein Erik; Harkestad Olsen, Mirjam; Skeid Fossum, Susanne & Jøsendal, Jan Sivert (2016). Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). De evnerike elevene i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Elever med høyt akademisk potensiale.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Nettwerk for arbeid med talentfulle elever. Del III-Sosiale og emosjonelle vansker blant talentfulle elever..
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpaset opplæring for evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpasning for elever med akademisk talent i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpasset undervisning og handlingsplan for evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2015). Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. [Video ].
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Barn med høy potensial.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). De evnerike elevene i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen-boklansering.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014, 28. oktober). Elever med akademsik talent. [TV].  Nyhetskanalen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med høt potensial for engelsk og fremmedspråk. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  4(1), s 22- 25
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med språktalent i skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014, 07. februar). For smarte for norsk skole.  Aftenposten.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Har vi råd til å miste de evnerike?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Hva kan skolen gjor for elever som underpresterer/underyter og mister lærelysten? Et motivasjonsperspektiv med spesielt fokus på evnerike elever..
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Nettewerk om talentfulle elever.Del I- Hvem er disse elevene?.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Nettwerk for arbeid med talentfulle elever. Del II-Hvordan kan vi identifisere talentfulle elever?.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Sterke lesere i risiko. Kan vi redde de?.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Kinnari, Deanna (2014). The teacher's role in identifying and supporting children with attachement problems in daycare centers.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Linn, Folgerø Helgesen (2014). Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Nesse, Christine & Rye, Ellen Margrethe (2014). Å være lærer for evnerike elever.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Røgenes, Grete (2014). Evnerike elever og atferdsvansker-et foreldrepesrpektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Størksen, Ingunn (2014). Evnerike barn og dropout. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 60- 60
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Dyregrov, Atle; Jonassen, Kjell Reidar & Salmivalli, Christina (2014). Do some children that report PTSD symptoms have a bullying history?.
 • Amundsen, Camilla & Idsøe, Ella Maria C. (2013). Sosiale og emosjonelle vansker blant evnerike barn.
 • Hatløy, Kristin; Joa, Inge; Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod; Johannessen, Jan Olav & Langeveld, Johannes H. (2013). High school students’ mental health literacy and attitudes to treatment; possible effects of an Norwegian early detection campaign and a psychoeducative curriculum.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). De evnerike barna-en utfordring for skolen.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Dei særleg begava barna.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013, 02. november). For smart for norsk skole. [Radio].  NRK radio.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Hva skolen og foreldrene bør gjøre for å stimulere og støtte de evnerike barna?.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Hvad kan man gøre for at fremme forskning i talentudvikling i de nordiske uddannelsessystemer?.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Hvem er disse barna?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Idsøe, Thormod (2013). Creating positive climates to support the individual. How can educators promote healing relationships to help children exposed to family violence or bullying.
 • Idsøe, Thormod & Idsøe, Ella Maria C. (2013). Relations can traumatize, Relations can heal. How can educators promote healing relationships to help children exposed to family violence and/or bullying.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Bru, Lars Edvin & Jonassen, Kjell Reidar (2013). Feeling Included/Excluded/Bullied in School: Associations with Positive and Negative Affect.
 • Hatloey, K.; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil; Idsøe, Ella Maria C.; Johannessen, Jan Olav & langeveld, Johannes (2012). Students' awareness for psychotic symptoms in secondary school; The effects of an early detection program and information campaign. Early Intervention in Psychiatry.  ISSN 1751-7885.  6, s 72- 72
 • Idsøe, Ella Maria C. (2012). De evnerike barna.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2012). The challenges of gifted children.
 • Idsøe, Ella Maria C. & Hagenes, T (2012). Hva med de evnerike barna våre?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2019 12:28 - Sist endret 12. juni 2019 11:04