Kirsten Fiskum

Universitetslektor
Bilde av Kirsten Fiskum
Mobiltelefon +47 930 59 211
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Kjemi, kjemididaktikk, naturfagdidaktikk, utforskende undervisning, vurdering og læreplaner

Arbeidsområder

 • Kurs i naturfagdidaktikk, kjemididaktikk og utforskende undervisning og arbeidsmåter i naturfag
 • Utvikling av ressurser på naturfag.no og realfagsloyper.no
 • Læreplanarbeid

Bakgrunn

Utdannet cand.scient. og lektor ved Universitetet i Oslo med hovedfag i kjemi. Undervisningserfaring videregående skole og lærerutdanning.

 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, kjemididaktikk

Publikasjoner

 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten; Reitan, Berit & Erduran, Sibel (2022). Nature of science in science textbooks for vocational training in Norway. Research in Science & Technological Education. ISSN 0263-5143. doi: 10.1080/02635143.2022.2135498.
 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag. I Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot & Holt, Anne (Red.), Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02811-8. s. 59–84.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2022). Vurdering og muntlig-praktisk eksamen i naturfag.
 • Fiskum, Kirsten; Tveit, Svein & Sørborg, Øystein (2022). ORCheSSE - Online Resosurces for Chemical Safety in Science Education.
 • Fiskum, Kirsten & Tveit, Svein (2022). Hjelp til selvhjelp for lærere – sikkerhet i kjemi- og naturfagundervisningen.
 • Bruseth, Live J.; Fiskum, Kirsten; Jegstad, Kirsti Marie; Olsen, Atle Ivar; Steffensen, Kristian J. & Tveit, Svein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Hvem har (egentlig) ansvaret for sikkerheten i kjemiundervisningen? Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 9–11.
 • Guttersrud, Øystein & Fiskum, Kirsten (2022). Lærerkurs Osloprøven i naturfag trinn 4.
 • Guttersrud, Øystein & Fiskum, Kirsten (2022). Lærerkurs Osloprøven i naturfag trinn 7.
 • Skår, Aud Ragnhild; Fiskum, Kirsten & Bøe, Maria Vetleseter (2021). Karbon.
 • Fooladi, Erik Cyrus & Fiskum, Kirsten (2021). Samle og bearbeide data - Hvor flytende er ulike matoljer? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 24–25.
 • Fiskum, Kirsten (2020). Hva er nytt i naturfaget?
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2020). Fagnettverk i naturfag - Utforskende undervisning i naturfag.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2020). Fagnettverk i naturfag - Dybdelæring.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2020). Fagnettverk i naturfag - Kompetansemål og dybdelæring.
 • Fiskum, Kirsten & Ruben, Subashini Parameswaran (2020). Fagnettverk i naturfag - Fagets relevans og kjerneelementer.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Fiskum, Kirsten & Skaar, Aud Ragnhild (2019). Kjernen i kjerneelementet Energi og materie.
 • Fiskum, Kirsten (2019). Ny læreplan i naturfag – konsekvenser for undervisningen.
 • Eggen, Per-Odd & Fiskum, Kirsten (2019). Elevenes oppfatninger om stoffer i naturfagene . Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 24–27.
 • Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2019). Nøkler til naturfag 2.
 • Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe & Fiskum, Kirsten (2019). Nøkler til naturfag.
 • Fiskum, Kirsten (2018). Fagfornyelsen – arbeidet med ny læreplan i naturfag og naturfag-samisk.
 • Fiskum, Kirsten & Solbakken, Jan-Vidar (2018). Ny læreplan for grunnopplæringen – Føringer, foreløpig status, og veien videre.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2018). 5E-modellen i utforskende undervisning. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 108–109.
 • Fiskum, Kirsten & Isnes, Anders (2018). Eksempel på progresjonstabell: Alt stoff i universet er bygget opp av veldig små partikler. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 57–59.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2018). Utforskende undervisning.
 • Haug, Berit Synnøve & Fiskum, Kirsten (2018). Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit Synnøve (2018). Vurdering - begrepsavklaring og rammevilkår. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Fiskum, Kirsten (2017). Realfagskommuner.
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2017). Underveisvurdering og tilbakemeldinger.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Naturfaglig snakk og grubletegninger.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Systematisk begrepstrening i fagene.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Begreper og faglig snakk.
 • Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser i nettverksarbeid og til spredning i eget kollegium?
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2015). Kaptein i et utforskende klasserom.
 • Mork, Sonja Merethe & Fiskum, Kirsten (2015). Kjemi og grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet.
 • Korsager, Majken; Matthiessen, Reidun Aarre & Fiskum, Kirsten (2014). Vurdering for læring.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2013). Skoleutvikling i naturfag (SUN) - utforskende etterutdanning for naturfaglærere. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 55–57.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2013). 5E-modellen i utforskende undervisning. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 34–35.
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2013). SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?
 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten & Marion, Peter Van (2012). SUN Teacher Professional Development.
 • Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). The SUN Project.
 • Fiskum, Kirsten (2012). Didaktikk for gruppelærere. Tips og teknikker for bedre kvalitet i gruppeundervisningen.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). 5E-modellen og utforskende undervisning.
 • Guttersrud, Øystein; Vidnes, Bjørn & Fiskum, Kirsten (2012). Vurdering i naturfag – en utfordring.
 • Guttersrud, Øystein & Fiskum, Kirsten (2011). Kjennetegn og eksempler på kjemiske reaksjoner. Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i naturfag etter 7. trinn. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–24.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2011). Underveisvurdering og sluttvurdering i naturfag 10.trinn.
 • Fiskum, Kirsten (2011). Vurdering og grunnleggende ferdigheter.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2011). Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN.
 • Fiskum, Kirsten & Skaugrud, Brit (2011). Ett forsøk - ulike læringsmål. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 42–43.
 • Fiskum, Kirsten & Skaugrud, Brit (2011). Tips og triks til kjemiforsøk. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 32–33.
 • Skaugrud, Brit & Fiskum, Kirsten (2011). Klassifisering og merking. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 30–31.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2010). Variabler, målinger og feilkilder i Forskerspiren.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2010). Vurdering i naturfag(ene). Vurdering i Forskerspiren.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2009). Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3.
 • Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth & Vidnes, Bjørn (2009). Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3.
 • Fiskum, Kirsten (2009). Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene på Vg1, Vg2 og Vg3. Sensorskolering.
 • Fiskum, Kirsten (2008). Kunnskapsløftet og vurdering i videregående opplæring. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 10–13.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Eksamen i naturfagene for elever i videregående skole. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 14–16.
 • Haugland, Hilde C. & Fiskum, Kirsten (2008). Vurdering på barnetrinnet. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 17–19.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering og kjennetegn på måloppnåelse.
 • Fiskum, Kirsten (2008). Morsomme kjemiforsøk.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Muntlig eksamen m/ praktisk innslag.
 • Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth & Vidnes, Bjørn (2008). Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering og vurderingskriterier i LK06.
 • Fiskum, Kirsten (2006). Digitale ferdigheter i naturfagene – med vekt på kjemi. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 23–25.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mars 2019 09:54 - Sist endret 16. jan. 2020 12:56