Kirsten Fiskum

Universitetslektor
Bilde av Kirsten Fiskum
Mobiltelefon +47 930 59 211
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Kjemi, kjemididaktikk, naturfagdidaktikk, utforskende undervisning, vurdering og læreplaner

Arbeidsområder

 • Kurs i naturfagdidaktikk, kjemididaktikk og utforskende undervisning og arbeidsmåter i naturfag
 • Utvikling av ressurser på naturfag.no og realfagsloyper.no
 • Læreplanarbeid

Bakgrunn

Utdannet cand.scient. og lektor ved Universitetet i Oslo med hovedfag i kjemi. Undervisningserfaring videregående skole og lærerutdanning.

 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, kjemididaktikk

Publikasjoner

 • Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten & Frøyland, Merethe (2019). Bærende ideer i naturfag, I: Liv Oddrun Voll; Anne Bergliot Øyehaug & Anne Holt (red.),  Dybdelæring i naturfag.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02811-8.  Kapittel 3.  s 59 - 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit Synnøve (2018). Vurdering - begrepsavklaring og rammevilkår. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2018). Utforskende undervisning.
 • Haug, Berit Synnøve & Fiskum, Kirsten (2018). Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering. Naturfag.  ISSN 1504-4564.
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2017). Underveisvurdering og tilbakemeldinger.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Begreper og faglig snakk.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Naturfaglig snakk og grubletegninger.
 • Haug, Berit S & Fiskum, Kirsten (2017). Systematisk begrepstrening i fagene.
 • Fiskum, Kirsten & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser i nettverksarbeid og til spredning i eget kollegium?.
 • Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar & Haug, Berit S (2016). Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?.
 • Mork, Sonja Merethe & Fiskum, Kirsten (2015). Kjemi og grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet.
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2013). SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?.
 • Fiskum, Kirsten (2012). Didaktikk for gruppelærere. Tips og teknikker for bedre kvalitet i gruppeundervisningen.
 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten & Marion, Peter Van (2012). SUN Teacher Professional Development.
 • Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). The SUN Project.
 • Fiskum, Kirsten (2011). Vurdering og grunnleggende ferdigheter.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2011). Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2011). Underveisvurdering og sluttvurdering i naturfag 10.trinn.
 • Guttersrud, Øystein & Fiskum, Kirsten (2011). Kjennetegn og eksempler på kjemiske reaksjoner. Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i naturfag etter 7. trinn. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 22- 24
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2010). Variabler, målinger og feilkilder i Forskerspiren.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2010). Vurdering i naturfag(ene). Vurdering i Forskerspiren.
 • Fiskum, Kirsten (2009). Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene på Vg1, Vg2 og Vg3. Sensorskolering.
 • Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth & Vidnes, Bjørn (2009). Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2009). Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3.
 • Fiskum, Kirsten (2008). Kunnskapsløftet og vurdering i videregående opplæring. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 13
 • Fiskum, Kirsten (2008). Morsomme kjemiforsøk.
 • Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth & Vidnes, Bjørn (2008). Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Eksamen i naturfagene for elever i videregående skole. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 14- 16
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Muntlig eksamen m/ praktisk innslag.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering og kjennetegn på måloppnåelse.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering og vurderingskriterier i LK06.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06.
 • Fiskum, Kirsten & Vidnes, Bjørn (2008). Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06.
 • Haugland, Hilde C. & Fiskum, Kirsten (2008). Vurdering på barnetrinnet. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 17- 19

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mars 2019 09:54 - Sist endret 16. jan. 2020 12:56