Majken Korsager

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Majken Korsager
Telefon +47 22857264
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Utvikling av ressurser og lærerkurs innen utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, utforskende undervisning og digitale ressurser og verktøy i naturfag.

Forskning innen kompetanseutvikling hos naturfaglærere, undervisning for bærekraftig utvikling og utforskende undervisning i naturfag. 

Arbeidsområder

Prosjektleder for Realfagsløyper

Prosjektleder for Forskergruppa Realfagsløyper

Ressursutvikling og fagformidling på blant annet:

 • naturfag.no
 • realfagsloyper.no

Bakgrunn

Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret.

Utdannet Ph.D. i naturfagdidaktikk (UiO), cand scient i biolog (UiO), lektor (Høgskolan i Halmstad)
 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, Kompetanseutvikling for naturfaglærere, Utdanning for bærekraftig utvikling

Publikasjoner

 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten; Reitan, Berit & Erduran, Sibel (2022). Nature of science in science textbooks for vocational training in Norway. Research in Science & Technological Education. ISSN 0263-5143. doi: 10.1080/02635143.2022.2135498.
 • Korsager, Majken; Reitan, Berit; Dahl, Maria Gaare; Skår, Aud Ragnhild & Frøyland, Merethe (2022). The art of designing a professional development programme for teachers. Professional Development in Education. ISSN 1941-5257. doi: 10.1080/19415257.2022.2038234.
 • Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Jorde, Doris & Korsager, Majken [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 207–260. doi: 10.18261/9788215045108-2021-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsager, Majken (2020). 6F-modellen–en god støttestruktur for undersøkelsesbasert undervisning. MONA Matematikk og naturfagdidaktik. ISSN 1604-8628. 2, s. 89–93.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2), s. 1–26. doi: 10.5617/adno.6451.
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2018). Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 14(4), s. 335–349. doi: 10.5617/nordina.4442. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korsager, Majken & Slotta, James D. (2015). International Peer Collaboration to Learn about Global Climate Changes. International Journal of Environmental and Science Education. ISSN 1306-3065. 10(5), s. 717–736. doi: 10.12973/ijese.2015.262a.
 • Korsager, Majken; Jorde, Doris & Slotta, Jim (2014). Global Climate Exchange: Peer collaboration in a “Global classroom”. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 1(1), s. 105–120. doi: 10.5617/nordina.538. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Korsager, Majken & Gabrielsen, Anja (2021). Hva vet vi om elevers læring i naturen? En reviewstudie.
 • Erlien, Wenche; Sørborg, Øystein; Gregers, Tone Fredsvik; Haug, Berit S & Korsager, Majken (2021). Virus og vaksine.
 • Reitan, Berit & Korsager, Majken (2021). Argumentere for bærekraftig kosthold. Naturfag. ISSN 1504-4564.
 • Korsager, Majken & Sørborg, Øystein (2021). Kartlegge naturmangfold. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–23.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2020). Fagnettverk i naturfag - Utforskende undervisning i naturfag.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2020). Fagnettverk i naturfag - Dybdelæring.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2020). Fagnettverk i naturfag - Kompetansemål og dybdelæring.
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2020). Naturen som kilde til helse og læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 46–49.
 • Erlien, Wenche; Sørborg, Øystein & Korsager, Majken (2019). Klimaendringer.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2018). 5E-modellen i utforskende undervisning. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 108–109.
 • Korsager, Majken & Sørborg, Øystein (2018). Bærekraftig naturmangfold.
 • Korsager, Majken & Sørborg, Øystein (2018). Bærekraftig naturmangfold.
 • Sørborg, Øystein; Korsager, Majken; Tusvik, Rim; Hilmo, Olga; Svorkmo, Anne-Gunn & Kvam, Olaug Vetti (2017). Bærekraftig naturmangfold.
 • Korsager, Majken & Sørborg, Øystein (2017). Utforskende metoder i naturfag.
 • Sørborg, Øystein; Korsager, Majken; Tusvik, Rim & Voll, Liv Oddrun (2017). Utforskende undervisning: • Bærekraftig naturmangfold • Elektrisitet.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 54–57.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). KEY FACTORS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • Korsager, Majken & Skår, Aud Ragnhild (2017). Kreative presentasjonsformer. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 12–14.
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2017). Education for Sustainable Development. Local environment as learning arena.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2016). Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–28.
 • Korsager, Majken; Gabrielsen, Anja & Husby, Jon Arve (2016). Kompetanser for bærekraftig utvikling.
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2016). Moving the classroom for sustainable development outdoor - can it be justified?
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2015). Kaptein i et utforskende klasserom.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2015). The Sustainable backpack - implementation of Education for Sustainable Development in Norwegian schools.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2015). Digital kompetanse. I Marion, Peter van & Strømme, Alex (Red.), Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41930-1. s. 187–210.
 • Korsager, Majken (2015). Det økologiske håndavtrykket for en bærekraftig jord. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 102–103.
 • Korsager, Majken & Berg, Jan Even (2015). Bruk av smarttelefon og nettbrett i naturfagundervisningen. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 117–118.
 • Korsager, Majken; Matthiessen, Reidun Aarre & Fiskum, Kirsten (2014). Vurdering for læring.
 • Korsager, Majken & Dolin, Jens (2014). Opening the Science Classroom to the Opportunities for Learning with Technology.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 58–61.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 44–47.
 • Korsager, Majken (2014). Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 32–33.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Den naturlige skolesekken - implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–25.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 26–31.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2014). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 18–21.
 • Knutsen, Bård & Korsager, Majken (2014). 5E-modellen i naturfagsundervisning.
 • Knutsen, Bård & Korsager, Majken (2014). Velg et eple - utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 108–110.
 • Korsager, Majken & Mork, Sonja M (2014). Brunskogsnegl - uønsket inntrenger - spennende muligheter i naturfag. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 48–51.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2013). Skoleutvikling i naturfag (SUN) - utforskende etterutdanning for naturfaglærere. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 55–57.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2013). 5E-modellen i utforskende undervisning. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 34–35.
 • Korsager, Majken (2013). Wiki i naturfagundervisningen.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2013). Bruk av smarttelefon-apps.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2013). Apper i naturfagundervisning Tema:Stjernehimmelen.
 • Korsager, Majken & Van Marion, Peter (2013). Hva har vi lært av SUN?
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2013). Utdanning for bærekraftig utvikling og muligheter i Den naturlige skolesekken.
 • Korsager, Majken (2013). Global climate exchange - Students’ science learning in a global classroom.
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2013). SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?
 • Korsager, Majken & Jorde, Doris (2013). What is this thing called inquiry, and why is it so important for teaching and learning science?
 • Lindstrøm, Christine & Korsager, Majken (2013). Peer Instruction: Når pedagogikk og teknologi sammen fremmer læring i naturfag.
 • Korsager, Majken & Marion, Peter van (2013). Hva har vi lært av SUN?
 • Korsager, Majken & Marion, Peter Van (2012). S-TEAM/SUN - Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?
 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten & Marion, Peter Van (2012). SUN Teacher Professional Development.
 • Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). The SUN Project.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). 5E-modellen og utforskende undervisning.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2011). Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN.
 • Scheie, Eldri & Korsager, Majken (2017). Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for Bærekraftig utvikling. Norwegian Centre for Science Education.
 • Korsager, Majken (2013). “Globalizing the science classroom" : Exploring the development of students’ conceptual understanding of climate change from international peer collaboration. Unipub forlag. ISSN 1501-8962.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2019 13:51 - Sist endret 25. mars 2019 13:51