Majken Korsager

Førsteamanuensis - Naturfagsenteret
Bilde av Majken Korsager
Telefon +47-22857264
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1106 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Utvikling av ressurser og lærerkurs innen utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling, utforskende undervisning og digitale ressurser og verktøy i naturfag.

Forskning innen kompetanseutvikling hos naturfaglærere, undervisning for bærekraftig utvikling og utforskende undervisning i naturfag. 

Arbeidsområder

Prosjektleder for Realfagsløyper

Prosjektleder for Forskergruppa Realfagsløyper

Ressursutvikling og fagformidling på blant annet:

 • naturfag.no
 • realfagsloyper.no

Bakgrunn

Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret.

Utdannet Ph.D. i naturfagdidaktikk (UiO), cand scient i biolog (UiO), lektor (Høgskolan i Halmstad)
 

 

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, Kompetanseutvikling for naturfaglærere, Utdanning for bærekraftig utvikling

Publikasjoner

 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2018). Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner. Nordina: Nordic studies in science education.  ISSN 1894-1257.  14(4), s 335- 349 . doi: 10.5617/nordina.4442 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Korsager, Majken & Berg, Jan Even (2015). Bruk av smarttelefon og nettbrett i naturfagundervisningen. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 117- 118
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Det økologiske håndavtrykket for en bærekraftig jord. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 102- 103
 • Korsager, Majken & Slotta, James D. (2015). International Peer Collaboration to Learn about Global Climate Changes. International Journal of Environmental and Science Education.  ISSN 1306-3065.  10(5), s 717- 736 . doi: 10.12973/ijese.2015.262a
 • Korsager, Majken (2014). Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 32- 33
 • Korsager, Majken; Jorde, Doris & Slotta, Jim (2014). Global Climate Exchange: Peer collaboration in a “Global classroom”. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  1(1), s 105- 120 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Den naturlige skolesekken - implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 22- 25
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 26- 31
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 58- 61
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 44- 47
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2014). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 18- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2017). Education for Sustainable Development. Local environment as learning arena.
 • Korsager, Majken & Skår, Aud Ragnhild (2017). Kreative presentasjonsformer. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 12- 14
 • Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2016). Moving the classroom for sustainable development outdoor - can it be justified?.
 • Korsager, Majken; Gabrielsen, Anja & Husby, Jon Arve (2016). Kompetanser for bærekraftig utvikling.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2015). The Sustainable backpack - implementation of Education for Sustainable Development in Norwegian schools.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2015). Digital kompetanse, I: Peter van Marion & Alex Strømme (red.),  Biologididaktikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41930-1.  Digital kompetanse.  s 187 - 210
 • Knutsen, Bård & Korsager, Majken (2014). 5E-modellen i naturfagsundervisning.
 • Knutsen, Bård & Korsager, Majken (2014). Velg et eple - utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 108- 110
 • Korsager, Majken & Dolin, Jens (2014). Opening the Science Classroom to the Opportunities for Learning with Technology.
 • Korsager, Majken & Mork, Sonja M (2014). Brunskogsnegl - uønsket inntrenger - spennende muligheter i naturfag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 48- 51
 • Korsager, Majken (2013). Global climate exchange - Students’ science learning in a global classroom.
 • Korsager, Majken (2013). “Globalizing the science classroom" : Exploring the development of students’ conceptual understanding of climate change from international peer collaboration. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 179. Vis sammendrag
 • Korsager, Majken (2013). Wiki i naturfagundervisningen.
 • Korsager, Majken & Fiskum, Kirsten (2013). SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?.
 • Korsager, Majken & Jorde, Doris (2013). What is this thing called inquiry, and why is it so important for teaching and learning science?.
 • Korsager, Majken & Marion, Peter van (2013). Hva har vi lært av SUN?.
 • Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2013). Utdanning for bærekraftig utvikling og muligheter i Den naturlige skolesekken.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2013). Apper i naturfagundervisning Tema:Stjernehimmelen.
 • Korsager, Majken & Strømme, Alex (2013). Bruk av smarttelefon-apps.
 • Korsager, Majken & Van Marion, Peter (2013). Hva har vi lært av SUN?.
 • Lindstrøm, Christine & Korsager, Majken (2013). Peer Instruction: Når pedagogikk og teknologi sammen fremmer læring i naturfag.
 • Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten & Marion, Peter Van (2012). SUN Teacher Professional Development.
 • Korsager, Majken & Marion, Peter Van (2012). S-TEAM/SUN - Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?.
 • Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2012). The SUN Project.
 • Fiskum, Kirsten & Korsager, Majken (2011). Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2019 13:51 - Sist endret 25. mars 2019 13:51