Personer med emneord «Klimaendringer»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Methlie Hagen, Jon Ove Professor emeritus Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor emeritus Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Nils Roar Sælthun Sælthun, Nils Roar Professor emeritus +47 91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Vannkraft, Vannressurser, Klimaendringer, Flom
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 +47 40638401 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi
Bilde av Andreas Alexander Alexander, Andreas Stipendiat +47 22856692 +47 93959552 andreas.alexander@geo.uio.no Glasiologi, Kryosfære, Fjernanalyse, Isbre hydrologi, Klimaendringer
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 +47 41646940 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 +47 95139971 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Lena Merete Tallaksen Tallaksen, Lena Merete Professor +47 22857214 +47 92227132 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Bilde av Chong-Yu Xu Xu, Chong-Yu Professor +47 22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Bilde av Sigrid Jørgensen Bakke Bakke, Sigrid Jørgensen Stipendiat +47 47674778 s.j.bakke@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer, Tørke
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Forsker +47 22855814 +47 40539339 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Karbonsyklus, Permafrost, Metan- og CO2-flukser, Arktiske økosystemer