Personer med emneord «logikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Roger Antonsen Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47 22852482 +47 97588742 rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Bilde av Martin Giese Giese, Martin Professor +47 22852737 +47 41383148 martingi@ifi.uio.no Automatisk resonnering, Semantic web, Bevissøk, Logikk, Big data, Førsteordens logikk
Bilde av Dag Hovland Hovland, Dag Forsker +47 55584373 +47 97046378 hovland@ifi.uio.no Big data, Regulære uttrykk, Intelligente Data, Logikk, Databaser
Bilde av Einar Broch Johnsen Johnsen, Einar Broch Professor +47 22852509 +47 97089958 einarj@ifi.uio.no informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Bilde av Juvenal Murwanashyaka Murwanashyaka, Juvenal Stipendiat juvenalm@math.uio.no Matematikk, logikk
Bilde av Andreas Nakkerud Nakkerud, Andreas Stipendiat +47 99493992 andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Bilde av Olaf Owe Owe, Olaf informatikk, programmering og nettverk, logikk, sikkerhet, teoretisk databehandling, kvalitetssikring av programvaresystemer, software engineering, modellering av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, formelle metoder, objekt-orientering, parallelle og distribuerte systemer, Programmeringsspråk
Bilde av Martin Georg Skjæveland Skjæveland, Martin Georg Forsker +47 95154820 martige@ifi.uio.no ontologier, dataintegrasjon, logikk, datautveksling, Semantisk web, databaser
Bilde av Stål Aanderaa Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Matematikk, Logikk