English version of this page

Senter for bioinformatikk

dna-illustrasjon

Vi forsker på

Vi er en hub for bioinformatikk og beregningsbiologi. Vår kompetanse spenner fra presisjonsmedisin i alle aspekter av genomikk, uavhengig av arter og populasjoner, til proteinstruktur.