Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Doktorgrad og forskerkarriere

Forskning

Forskning på innovasjon og entreprenørskap søker å forstå de underliggende fenomenene som knytter seg til fremveksten av levedyktige innovasjoner og nye virksomheter.

Kommersialisering av ny teknologi fra universiteters forskningsmiljøer er en utfordrende og kompleks prosess.

Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap anvendt på sosiale eller samfunnsmessige utfordringer og problemer. Feltet har vunnet stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ti årene.

Det er en økende interesse for bærekraftighet både blant akademikere og næringslivet. Flere bedrifter søker nye måter å øke verdi på og gjøre deres prosesser mer bærekraftig.