Publikasjoner

Publisert 23. nov. 2011 15:10

Researchers André Spithoven and Mirjam Knockaert, the latter engaged at SFE as Adjunct associate professor, have found that  firms that has residence in business centres exhibit greater networking capabilities than non-residents. This is, however, most likely due to a selection mechanism, attracting those firms with greater network capabilities, instead of a production mechanism. The business centre residents does not otherwise outperform the non-residents in a short time perspective.

The article was published in Science and Public Policy, August 2011.

Publisert 21. nov. 2011 14:54

Styrets ressurser i form av human- og sosialkapital bidrar signifikant til effektivitet i lederteamet for kunnskapsintensive vekstbedrifter. Styrets ressurser er viktigst i en virksomhets første leveår. Dette kommer fram i en ny artikkel av professor Truls Erikson og stipendiat Ekaterina S. Bjørnåli.

Publisert 18. feb. 2011 13:00
Publisert 14. feb. 2011 15:11

Finansiering av nye virksomheter: Konflikter mellom investorer og gründere forekommer ofte, og fører da gjerne til mindre tillit mellom dem - noe som er uheldig for verdiskapingen.

Publisert 14. feb. 2011 14:51

Finansiering av nye virksomheter: Integrasjonsforhandlinger i preinvesteringsfasen bidrar til forutsigbarhet, særlig under forhold som er preget av uforutsigbarhet.