Vi forsker på

Senter for entreprenørskap forsker på utviklingen av nye ideer, modeller og produkter, og hvordan disse kan realiseres i virksomhet som er samfunnsnyttig og lønnsom.

De største overgripende temaene for forskningen er innovasjon, entreprenørskap, sosialt entreprenørskap, kommersialisering av teknologi og bærekraftighet.