Finn fram til SFE

fasade
Senter for entreprenørskap held til på Blindern i Oslo. Vi er samlokalisert med Institutt for informatikk i Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23 B. Sjå kart over området.

Finn oppgang B og gå til studentekspedisjonen i 4. etasje, som er åpen kl. 12-15.

Tog
Kjem du til Oslo med tog, er det enklast å bytte til T-bane på Nationaltheatret stasjon. 

T-bane
Ta linje 3 Sinsen, 4 Sinsen eller 6 Songsvann til Forskningsparken holdeplass.

Trikk
Linje 17 eller 18 mot Rikshospitalet til Forskningsparken holdeplass.

Bil
Sving av frå Store ringvei ved avkøyringa til det nye Rikshospitalet. Hvis du kjem vestfrå, vil dette vere første avkøyring etter bomringen. Kjem du frå aust, er det andre avkøyring etter Tåsentunellen. Følg skilting til Rikshospitalet i første og andre rundkøyring. Sving så ned til venstre under Ringveien. Du er då i Gaustadalleén, og Ole-Johan Dahls Hus ligg på venstre hand ca. 500 meter ned i vegen.