Hvem kontakter jeg ved Senter for entreprenørskap?

Opptak til studier og generelle henvendelser ang. studier

Samarbeid med næringslivet og eksternfinansierte prosjekter

c.m.sundet@sfe.uio.no
Telefon: 22 84 09 10
Kontaktperson: kontorsjef Cecilie M. Sundet

Faktura, betalingsutsettelser, økonomi

carina.tonnesen@sfe.uio.no 
Telefon: 22 84 09 21
Kontaktperson: Carina Tønnesen

Pressekontakt og andre henvendelser

Studieinfo@sfe.uio.no
Telefon: 22 84 01 00