Organiseringa av Senter for entreprenørskap

Senter for entreprenørskap (SFE) er organisert under Institutt for informatikk (Ifi) ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Senterleder har den daglige ledelsen av SFEs samla faglige og administrative virksomhet, og delegerer administrativt lederansvar til kontorsjefen. Senterleder rapporterer til instituttleder ved Institutt for informatikk og har instituttstyret som overordna besluttande organ. I tillegg har senteret et fagråd.  

Publisert 14. jan. 2011 10:34 - Sist endret 2. des. 2016 08:51