Ansatte ved Senter for entreprenørskap

De vitenskapelig ansatte er nå tilknyttet forskningsgruppen for Digitalisering og entreprenørskap. De administrativt ansatte tilhører administrasjonen ved Institutt for informatikk.

Publisert 28. feb. 2018 15:24 - Sist endret 28. feb. 2018 15:24