Studier

Kontakt oss

Spørsmål rettes til studieinfo@sfe.uio.no.

Møtetid kan eventuelt avtales.

Vet du navnet på den du vil kontakte, se kontaktinformasjon under Personer.

Emner

Sortert etter emnekode

Med undervisning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle entreprenørskapemner.

 

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Master i innovasjon og entreprenørskap

Gründerskolen - sommerprogram i entreprenørskap

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Studier i utlandet

Les om hva Senter for entreprenørskap kan tilby av studier i utlandet.

Brosjyre om masterprogrammet