Studér i utlandet gjennom SFE

Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap tilbyr kombinert studieopphold og praksisplass i utlandet.

Gjennom Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap tilbyr SFE kurs ved ulike destinasjoner i utlandet.

Tilbudet kombinerer undervisning ved et lokalt universitet og praksis i en lokal bedrift, og arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge.

Gründerskolen tilbyr destinasjonene

  • Singapore
  • San Fransisco
  • Houston
  • Boston 

Sosialt entreprenørskap har kurs i Cape Town.

Informasjon fra MN-fakultetet

MN-fakultetets studiesider har mer informasjon om hva fakultetet tilbyr av delstudier i utlandet.

Informasjon fra UiO

UiOs studiesider har mer generell informasjon om delstudier i utlandet.