English version of this page

Forskning og innovasjon

Forsknings- og innovasjonsaktivitetene ved SIRIUS-senteret er organisert som prosjekter i arbeidspakker. Prosjektene bruker ressurser fra, og er rettet inn mot ett eller flere teknologitema.

Se nærmere beskrivelse på engelsk.