English version of this page

Ansatte SMN

Postadresse Postboks 1126 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
Kjemibygningen
0371 OSLO
Stedkode 151701

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Arntzen, Anne Margit Kontorsjef +47 22857398 a.m.arntzen@smn.uio.no
Borgersen, Jon Stipendiat jon.borgersen@fys.uio.no SMN
Firth, Daniel Sean Postdoktor d.s.firth@smn.uio.no
Gudmundsdottir, Jonina Björg joninabg@student.matnat.uio.no
Hansen, Per-Anders Stensby Forsker +47 48245746 (mob) p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Hasle, Ida Stipendiat +47 22840656 ida.hasle@smn.uio.no
Holmsen, Marte Sofie Martinsen Postdoktor +47 22857201 22857201 m.s.m.holmsen@kjemi.uio.no
Lang, Eva Kathrin Rådgiver +47 22854022 e.k.lang@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Katalyse, kjemi
Nova Flores, Ainara Forsker +47 46221700 (mob) a.n.flores@kjemi.uio.no
Nygård, Kristin Hubred Førstekonsulent +47 22852879 k.h.nygard@smn.uio.no SMN, TeamSMN, LENS, NorFab
Pettersson, Karen Rådgiver - Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi 22854328 karen.pettersson@smn.uio.no SMN, Forskningsadministrasjon, Nafuma, TeamSMN
Rahman, Jamil Ur Forsker j.u.rahman@smn.uio.no SMN, LENS
Sannes, Dag Kristian Stipendiat +47-91717083 d.k.sannes@smn.uio.no kjemi, SMN, Katalyse
Solemsli, Bjørn Gading Stipendiat +47 48309596 b.g.solemsli@smn.uio.no Heterogeneous catalysis, Testing, Characterization, SMN, Katalyse, iCSI
Staurset, Sigrid Forskningsrådgiver +47 22 84 06 64 sigrid.staurset@smn.uio.no TeamSMN, SMN, Elektrokjemi, Forskningsadministrasjon
Steensen, Tonje Berg Forskningsrådgiver +47 22 85 40 22 t.b.steensen@smn.uio.no TeamSMN, SMN, Katalyse, Forskningsadministrasjon, kjemi, Kjemisk institutt
Xu, Kaiqi Postdoktor 48671413 kaiqi.xu@smn.uio.no SMN, Electrochemistry, Catalysis
Øien-Ødegaard, Sigurd Forsker +47 22855451 90545313 sigurd.oien-odegaard@kjemi.uio.no SMN, KJM1101, Katalyse