English

Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi fysikk (SMNFYSIKK)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23C
MiNaLab
0373 Oslo
Stedkode 151720

Ansatte

Listen inneholder 23 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bazioti, Kalliopi Postdoktor kalliopb@uio.no
Bergum, Kristin Forsker +47-22840944 kribergu@uio.no SMN
Boström, Mathias Forsker mathbo@uio.no
Desissa, Temesgen Debelo Stipendiat 46718631 (mob) 461 47 696 temesgen@uio.no SMN
Fiedler, Johannes Forsker johanfie@uio.no
Galeckas, Augustinas Forsker +47-22852828 augustig@uio.no
Gogova-Petrova, Daniela Postdoktor +47-22852827 danigope@uio.no
Grigorev, Aleksei Stipendiat alekseig@uio.no
Iordanidou, Konstantina Postdoktor +47-46587884 +47-46587884 (mob) konstai@uio.no SMN
Karlsen, Kjetil Stipendiat kjetka@uio.no
Karsthof, Robert Michael Postdoktor rkarsthof@uio.no
Kjeldstad, Torunn Stipendiat +4747669821 (mob) 47669821 torunkj@uio.no halvledere, Atomic Layer Deposition, solceller, LENS, SMN
Larsen, Marit Førstekonsulent +47-22852879 marlarse@uio.no
Løberg, Monika Stipendiat - Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi monikaam@fys.uio.no
Myklebust, Lena Student lenamyk@uio.no
Narayanan Kutty, Maya Forsker +47-45919694 mayana@uio.no SMN
Nygård, Kristin Hubred Førstekonsulent +47-22852879 krishny@uio.no
Pike, Nicholas Postdoktor nicholpi@uio.no
Ravindran, Ponniah Forsker 22 85 56 06 ravindran.ponniah@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Thiyam, Priyadarschini priyadat@uio.no
Vasquez, Geraldo Cristian Forsker +47-22840939 geraldov@uio.no SMN
Venkatachalapathy, Vishnukanthan Forsker +47-22852840 vishnukv@uio.no SMN
Weiser, Philip Michael Postdoktor +47-45373050 philipmw@uio.no SMN