English

Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi fysikk (SMNFYSIKK)

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23C
MiNaLab
0373 Oslo
Stedkode 151720

Ansatte