Events - Page 5

Time and place: Dec. 18, 2012 10:15 AM, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

M.Sc. Pekka Tapio Neuvonen ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Physics of graphene"

Time and place: June 20, 2012 1:15 PM, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

M.Sc. Lars Sundnes Løvlie ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “Intrinsic bulk and interface defects in 4H silicon carbide”

 

Time and place: June 20, 2012 10:15 AM, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

M.Sc. Lars Sundnes Løvlie ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: :"Survey of wide band-gap semiconductor materials for renewable energy – critical challenges for the materials and devices"

Time and place: June 12, 2012 1:15 PM, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

M.Sc. Vincent Quemener ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: “Electrical Characterization of Bulk and Thin Film Zinc Oxide"

 

Time and place: June 12, 2012 10:15 AM, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

M.Sc. Vincent Quemener ved Fysisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Wide bandgap semiconductor light emitting devices"