English version of this page

Forskergrupper ved SMN

SMN består av flere miljøer som er deler av forskningsgrupper ved Kjemisk og Fysisk institutt. Disse utgjør hovedtyngden av MN-fakultetets satsninger på materialfeltet.

Katalyse

Forskningsseksjonen er bredt sammensatt for trinnvis å kunne oppfylle vår overnevnte visjon. Seksjonen fokuserer på metallorganisk syntese og karakterisering av nye, homogene katalysatorer, heterogenisering av metallorganiske komplekser og utvikling av nye mikroporøse strukturer (MOF og zeotype materialer) og Mekanismeforståelse gjennom eksperimentelle og teoretiske studier av homogene og heterogene prosesser.

Les mer om Katalyse her


Light and Electricity from Novel Semiconductors (LENS) er et satsningsområde innen lys og elektronikk fra nye halvledere.

LENS fokuserer på applikasjonsmotivert grunnforskning. Vi jobber med grunnleggende materialvitenskap og fysikkemner, men i hovedsak med et klart mål om langsiktige bruksområder som er relevante for å muliggjøre teknologi for fornybar energi. På et mer detaljert nivå er en hovedingrediens å dekke hele verdikjeden fra materialsyntese til realisering og evaluering av teststrukturer.

Les mer om LENS


Nanostrukturer og funksjonelle materialer (NAFUMA) jobber innen grunnleggende uorganisk kjemi, faststoffkjemi og materialvitenskap.

Hovedaktiviteten er knyttet til:

* Syntese og karakterisering av materialer
* Krystallvekst
* Deponering av tynne filmer med atomær lag deponering (ALD)
* Krystallstrukturbestemmelse
* Studier av strukturelle, termodynamiske, magnetiske
og elektriske egenskaper.

Les mer om NAFUMA


Strukturfysikk jobber med material- og nanovitenskap. Gruppen bruker avansert transmisjons-elektronmikroskopi og avansert modellering til å kartlegge materialenes oppbygning og dets egenskaper på atomært nivå.

Les mer om Strukturfysikk

 


Elektrokjemi

Seksjon for Elektrokjemi består av både materialkjemikere og materialfysikere, og forsker på problemstillinger innenfor materialvitenskap og nanoteknologi.Vi gjør forskning på et høyt internasjonalt nivå og ønsker å utnytte fornybare energikilder på best mulig måte. Forskningen vår har andvendelser innen brenselceller,  gasseparasjonsmembraner, hydrogenteknologi, termoelektrisitet og fotoelektrokjemi.

Les mer om Elektrokjemi


Avsluttede forskningssentre

InGAP-logo

Innovative naturgassprosesser og -produkter (inGAP) er et Senter for fremragende informasjon, tildelt av Norges forskningsråd.

inGAP's visjon er verdiskapning i naturgassprosesser gjenom rasjonel design av prosesser og produkter basert på atomistisk of mekanisk innsikt i katalyse- og reaktorparametre under driftsforhold.

Les mer om inGAP


Avsluttede seksjoner

Funksjonelle energirelaterte materialer i Oslo (FERMiO) er et toppforskningsmiljø som fokuserer på temaer rundt materialer brukt til å utnytte fornybar energi, så som brenselsceller, hydrogenteknologi, solceller og thermoelektriske materialer.

Kjernetemaer er ionikk og elektronikk - energi, defekter og transport i gittere og nanostrukturer - i funksjonelle materialer for energirelaterte applikasjoner.

Publisert 9. nov. 2010 10:40 - Sist endret 21. nov. 2022 09:33