Infrastruktur

SMN disponerer flere ulike labfasiliteter. Senteret har en omfattende infrastruktur som er tilgjengelig både for interne og eksterne aktører. Våre laber stiller med toppmoderne utstyr og med fremragende teknisk personale som støtte.

 

Laben tilhører fysisk institutt, og gruppen for strukturfysikk (engelsk). Laben ligger i Forskningsparken.

TEM-laben er også en del av det nasjonale nettverket NORTEM.

 

Laben tilhører kjemisk institutt, og gruppen for FERMIO (engelsk). Laben ligger i Forskningsparken.

 

Laben tilhører kjemisk institutt, og ligger i MiNaLab.

 

  • XRD lab

Laben tilhører kjemisk institutt, og ligger I Kjemibygningen.

 

MiNaLab tilhører fysisk institutt, og hovedsaklig gruppen for halvlederfysikk. SINTEF MiNaLab holder til i samme bygg.

MiNaLaben er også involvert i det nasjonale nettverket Norwegian Micro- and NanoFabrication Facility (NorFab).

Publisert 6. mars 2011 13:55 - Sist endret 31. okt. 2018 15:49