CO2 Management Technologies for Future Power Generation (BigCO2) (avsluttet)

FERMiO/SMN deltar i FME BIGCO2som ledes av SINTEF Energi AS. Forskningen ved UiO dreier seg om å utvikle nye blandede proton-elektronledere til bruk i hydrogengasseparasjon.

Arbeidet innebærer både eksperimentell testing av nye materialer og teoretisk modellering av transportprosesser.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 23. mars 2015 14:26