Kinetics of high-temperature oxide ion and proton conductors (KinOxPro) (avsluttet)

Høytemperatur oksidione- og protonledere vil spille en viktig rolle i utviklingen av teknologi for effektiv og miljøvennlig energiproduksjon, for eksempel som elektrolytter og elektroder i fast-oksid brenselceller, eller som membraner til oksygen- eller hydrogenseparasjon. Hvor effektive slike komponenter er, vil være styrt av enten reaksjoner ved oksidenes overflate, transport av ioner og elektroner gjennom oksidet, eller en kombinasjon av disse. Målet med Kinoxpro er å øke forståelsen av samspillet mellom disse prosessene.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 23. mars 2015 14:34