MAHEATT (avsluttet)

MAterials for High Energy Accumulators in Traction and Tools

MAHEATT er et samarbeidsprosjekt under EU-Kommisjonens 7. rammeprogram (Energy). Prosjektets sikter mot å øke effektiviteten i li-ion-batterier. MAHEATT skal utvikle prototyper for neste generasjon li-ion-batterier med et spesielt fokus på applikasjoner innen transportteknologi og håndholdte apparater. Prosjektet ledes av professor Helmer Fjellvåg.

Prosjektperiode: 2009.04.01 - 2012.03.31

Se prosjektets engelske sider for mer informasjon.

 

 

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10

Kontakt

Prosjektleder

Helmer Fjellvåg

Administrator

Jørgen Kirksæther