Deltakere i MAHEATT

Navn Telefon E-post Emneord
Helmer Fjellvåg Professor +47 22855564 +47 41633921 (mob) helmer.fjellvag@kjemi.uio.no Energi, SMN
Ola Nilsen Professor +47 22855558 99476424 ola.nilsen@kjemi.uio.no Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Agnieszka A Gorzkowska-Sobas
Erik Østreng
Jørgen Kirksæther Seniorrådgiver - Forskningsseksjonen +47 22855618 jorgen.kirksather@mn.uio.no EU, Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid