Nitrogen in oxides (Nitrox) (avsluttet)

Nitrogen har fram til nå blitt antatt å ha relativt liten betydning for oksiders defektkjemi. Men ettersom forståelsen oksiders funksjonelle egenskaper har økt, viser det seg at dette ikke stemmer.

I prosjektet Nitrox studeres effekten av nitrogendefekter i oksider, med fokus på materialer for konvertering av kjemisk energi til elektrisitet. For eksempel ved bruk av ammoniakk som brensel i en fast-oksid brenselcelle.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. jan. 2015 13:04 - Sist endret 23. mars 2015 14:27

Kontakt

Prosjektleder

Reidar Haugsrud

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere